Pomoc  
  Kontakt  
   
Strona główna » Regulamin
 
   
Wybierz kategorię 
   
 
 
BOCZEK
 
 
PRASA
 
 
  

   
Promocje 
   
 
FIX WINIARY POMYSŁ NA SPAGHETTI BOLOGNESE 47g

FIX WINIARY POMYSŁ NA SPAGHETTI BOLOGNESE 47g
Cena brutto: 
2.56 PLN
Stara cena: 1.02

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ FAIRY LEMON  500ml

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ FAIRY LEMON 500ml
Cena brutto: 
2.73 PLN
Stara cena: 1.03

 
  
   
Informacje
 
   
 
 Regulamin 

 

REGULAMIN DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Właściciel

Delikatesy internetowe kupu.pl działająca pod adresem internetowym www.kupu.pl są własnością Intra Design Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 17/1, NIP: 9691239003, REGON: 276827671.

2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez Intra Design Sp. z o.o. odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w kupu.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do ich przestrzegania.

3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług delikatesów internetowych kupu.pl niezbędny jest dostęp do internetu, konto poczty elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

II. Zakupy w DELKIATESACH INTERNETOWYCH KUPU.PL

1. Działalność

Intra Design Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem internetu. Zamówienia składać można jedynie przez stronę internetową www.kupu.pl .

2. Obszar działania

Usługi oferowane przez Intra Design Sp. z o.o. dostępne są na terenie Gliwic, Zabrza i miast bezpośrednio graniczących z Gliwicami.

3. Kupujący

Z oferty Intra Design Sp. z o.o. mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Informacje o produktach

Zamieszczone na stronach DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. Intra Design Sp. z o.o. dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

5. Sprzedaż alkoholu

Sprzedaż alkoholu w DELIKATESACH INTERNETOWYCH KUPU.PL nie jest prowadzona.

6. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej www.kupu.pl są cenami brutto (z VAT), wyrażonymi w PLN.

7. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi "ofertę" w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Intra Design Sp. z o.o. do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie "oferty" w możliwym do realizacj zakresie. Obecność produktów na stronie intrnetowej DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Intra Design Sp. z o.o. w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z paragonem lub fakturą VAT. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

9. Dostawa i koszty dostawy

Dostawy wykonywane są za pośrednictwem Intra Design Sp. z o.o. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia. Przy zamówieniach do 100zł koszt dostawy wynosi 10zł. Przy zamówieniach powyżej 100zł dostawa jest bezpłatna.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówień

Zamówienia składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.kupu.pl produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie".

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Intra Design Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

3. Możliwość zmiany zamówinia

Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wyznaczony przez Klienta dzień dostawy. W przypadku dostawy w poniedziałek w godzinach 7.00-13.00 zmiany w zamówieniu można wprowadzać do godz. 15.00 poprzedzającego piątku, a w przypadku dostawy w poniedziałek w godzinach 13.00-18.00 zmiany można wprowadzać do godziny 8.00 w poprzedzającą niedzielę.

4. Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 8.00 dnia poprzedzającego dzień dostawy zamówienia (dla zamówień z terminem dostawy w poniedziałek obowiązują warunki jak przy wprowadzeniu zmian w zamówieniu).

5. Termin realizacj dostawy

Dostawy przez dostawców Intra Design Sp. z o.o. realizowane są we wszystkie dni robocze oraz soboty w godzinach 7.00-18.00. Dostawy najwcześniej odbywają się dnia następnego po dniu złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, dostawa zamówienia najwcześniej będzie miała miejsce w poniedziałek następujący po sobocie, w której zostało złożone zamówienie.

6. Dni wolne

Intra Design Sp. z o.o. nie realizuje zamówień w dni świąteczne. Intra Design Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Intra Design Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

8. Odmowa realizacji zamówień

Intra Design Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji każdego zamówienia bez podania przyczyny [najczęściej odbywa się to w następujących przypadkach: a) istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta, b) zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Intra Design Sp. z o.o. za wymagające potwierdzenia, c) klient nie przestrzega zasad regulaminu, d) zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych].

9. Faktura

Faktura jest dostarczana z zamówieniem tylko w przypadku określenia tego wymogu przez klienta w zamówieniu. Klient upoważnia Intra Design Sp. z o.o. do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności

Klient DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej www.kupu.pl w procesie akceptacji zamowienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: a) kartą płatniczą przy odbiorze, b) przelewem na konto bankowe, c) gotówką.

2. Przedpłata, przelew na konto bankowe

Intra Design Sp. z o.o. zastrzega możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Klienta uprzedniej zapłaty (przedpłaty). Przedpłata za zamówienie jest dokonywana na konto Intra Design Sp. z o.o. o numerze 30 1090 1882 0000 0001 0609 5331

3. Rozliczenie niedopłat

Intra Design Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso). Podane na stronie www.kupu.pl ceny tych produktow, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Intra Design Sp. z o.o. do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty. Klient może w każdej chwili sprawdzić saldo w zakładce "Moje konto".

V. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca Intra Design Sp. z o.o. na żadanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty. Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność Klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego (w trakcie składania zamówienia) adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Intra Design Sp. z o.o. podejmuje próbę kontaktu poprzez SMS lub telefonicznie. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy pracownik Intra Design Sp. z o.o. spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient musi liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 10zł. Intra Design Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

Przy realizacji dostawy przez dostawcę Intra Design Sp. z o.o., w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

2. Reklamacje, zwroty produktów

a) Klienci Intra Design Sp. z o.o. mają możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni roboczych od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z orginalnego opakowania. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu lub produktów należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL.

b) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

c) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL.

d) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

e) Intra Design Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

f) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.kupu.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Intra Design Sp. z o.o. ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Intra Design Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości e-mail

Intra Design Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratowrów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku niedostępności produktów zamowionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wczesniej opłaconego Intra Design Sp. z o.o. dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne rostrzenia z tym związane.

4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w DELIKATESACH INTERNETOWYCH KUPU.PL Klinet wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Intra Design Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Klientem.

b) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

c) W razie stwierdzenia nizgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej www.kupu.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta e-mail podanego w procesie rejestracji. Intra Design Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

d) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

e) Intra Design Sp. z o.o. w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie www.kupu.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Intra Design Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronahc internetowych imitujących witrynę DELIKATESÓW INTERNETOWYCH KUPU.PL.

5. Zamiana regulaminu

Intra Design Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kupu.pl .

6. Spory

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Intra Design Sp. z o.o.

REGULAMIN OPUBLIKOWANY W DNIU: 24 CZERWCA 2010 r.

 
  
 
Wybierz walutę
   
Nowości 
   

  
  

   
   
Szybka rejestracja 
   
 
Login lub e-mail:
 
  
 
   

   
Informacje
 
   
 

 |  Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  O firmie  |  Regulamin  |   |  Pomoc  | 
oprogramowanie
sklepy internetowe
Sklepy internetowe